Stut en Steun is aanwezig bij Erfgoedloket inloopbijeenkomst